සිංහල අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය වාර කාල සටහන මෙන්න | Ceylon Britannia

එළඹෙන සිංහල හා හින්ඳු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා ගමන් ගන්නා ජනතාව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ගමන් වාර ගණනාවක් ධාවනය කිරීමට ශ්‍රි ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව තීරණය කර ඇත

ඒ අනුව විශේෂ දුම්රිය ගමන් වාර 21 ක් පමණ ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී වරයා නිවේදනය කර සිටියි

මෙසේ ධාවනය වන දුම්රිය කාල සටහන පහතින් දැක්වෙයි

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 724 total views,  40 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *