විස පොල් තෙල් පන්සල් වලට දෙන්න පහන් පත්තු කරන්න – බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි | VIDEO | Ceylon Britannia

මහත් ආන්දෝලනයකට ලක්වූ විස පොල් තෙල් පන්සල් වලට දෙන්න පහන් පත්තු කරන්න සීලරතන හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කොට තිබෙනවා.

වීඩියෝව පහතින්

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 512 total views,  2 views today

Loading...