සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරාට ස්ථාන මාරුව ලබාදීම අපේ දේශපාලන අධිකාරියේ තීරණයක් – සනත් නිශාන්ත | Ceylon Britannia

සහකාර පොලිස් අධිකාරී එරික් පෙරේරා හදිසියේ මාරුකිරීමට හේතුව සනත් නිශාන්ත ඇමතිවරයා පසුගියදා රෑපවාහිනී සංවාදයකදී පැහැදිලි කිරීමක නිරතවිය. ඇමතිවරයා පවසා සිටියේ තම දේශපාලන අධිකාරිය ගත තීරණයක් මත එම මාරුවීම් සිදුකල බවයි.

සංවාදය ඇතුලත් වීඩියෝව පහතින්

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 578 total views,  2 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *