කොවිඩ් මරණ භූමදානය කිරීමේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ | Ceylon Britannia

කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්වන පුද්ගලයින්ගේ මරණ භූමදානය කිරීමට අවසරය ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ අත්සනින් යුත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 7,902 total views,  2 views today

Loading...