අරවින්දගේ නායකත්වයෙන් ක්‍රිකට් සංවර්ධනයට තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුවක් | Ceylon Britannia

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණුව සඳහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුවක් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද (05) පත්කරනු ලැබීය.

එහි සභාපතිවරයා ලෙස අරවින්ද ද සිල්වා මහතා පත්කර ඇති අතර , රොෂාන් මහනාම / මුත්තයියා මුරලිදරන් සහ කුමාර් සංගක්කාර යන මහත්වරුන් එහි අනෙකුත් සාමාජිකයන් වේ.

එම කමිටුවේ මූලික කාර්යභාරය වනුයේ අමාත්‍යවරයාට, අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට සහ ජාතික ක්‍රීඩා සභාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අදාළ සියලු කරුණු පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීමයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව වෙතද මෙම කමිටු සාමාජිකයින්ගේ නම් යොදා ගන්නා ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනා කර තිබේ.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 1,350 total views,  110 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *