බාලසින්හම් ඇතුලු LTTEයේ 27දෙනා පිලිබදවත් ජිනීවා යෝජනාවට ඇතුලත් කරන්න – බ්‍රිතානයේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ බ්‍රිතාන්‍යය අගමැතිගෙන් ඉල්ලති | Ceylon Britannia

පසුගිය දා බ්‍රිතාන්‍යයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් එංගලන්තයේ LTTE හිතවාදි සංවිධාන ගනනාවක් ලංකාවට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර ස්වාධීන විමර්ශන යාන්ත්‍රණයක් ජිනීවා යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නැයි ඉල්ලා තිබුනා .
LTTE ලිපිය පහතින් ;

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:20786283-8d14-44c7-beb1-f3e3b8435c2d

ඊට පිලිතුරු වශයෙන් එවැනිම ලිපියක් බ්‍රිතාන්‍ය රජයට ඉදිරිපත් කරමින් ශ්‍රී ලාංකාව වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉටුකිරීම සදහා වන ව්‍යාපෘතිය ( justice for Sri Lanka ) වෙනුවෙන් එක්සත් රාජධානියේ ගෝලිය ශ්‍රී ලාංකික සංසදය (GSLF UK ) ඇතුළු සංවිධාන බ්‍රිතාන්‍ය රජයට දන්වා සිටියේ බ්‍රිතාන්‍ය රජය යම් ආකාරයකින් එවැනි යෝජනාවක් ගෙන එන්නේ නම් ලමා සොල්දාදුවන් ට සයනඩ් කරල් පැලැන්දූ ඇඩෙල් බාලසින්හම්ට විරුද්ධවත්, එංගලන්තයේ කීනි මීනි ආයතනයේ කටයුතු වලට විරුද්ධවත් , තහනම් ලැයිස්තුවේ සිටින එංගලන්තයේ සිට ක්‍රියාකාරී වන LTTE ක්‍රියාකාරීන් 27දෙනාට විරුද්ධත් විමර්ශන කිරීම්ද එයට ඇතුළත් කල යුතු බවයි.

එම ලිපිය පහත දැක්වේ ;

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5d0a67c2-9d5f-450a-9a3e-b283e0ca2b24


#PresSL #lka #CeylonBritannia

 3,814 total views,  17 views today

Loading...