මහින්දගේ නමින් තවත් කුළුණක් | Ceylon Britannia

රත්නපුර මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර මැණික් කුළුණ ඉදිකිරීමට සුබ මොහොතින් මුල්ගල තැබීම කර්මාන්ත කැබිනට් අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (15) රත්නපුර දෙමුවාවකදී සිදුකෙරිණ.

මෙම සමාරම්භක උත්සවයට එක්ව සිටි පිරිස පිළිගැනීම මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. එම්. පියතිස්ස මහතා විසින් සිදු කළ අතර ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති තිලක් වීරසිංහ මහතා ඇතුළු එම ආයතනයේ සේවක පිරිස උත්සවය සංවිධාන කර තිබිණි.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 10,192 total views,  2 views today

Loading...