හම්බන්තොට චීනයට දීපු නිසා කොළඹ ඉන්දියාවට දෙන්න වෙලා කියලා ජනාධිපති කිව්වා – ලාල් කාන්ත | Ceylon Britannia

මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගිවූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ලාල් කාන්ත මහතා පවසා සිටියේ කොලබ වාරයේ නැගෙනහිර පරියන්තය ඉන්දියාවට ලබාදීමට සිදුවී ඇත්තේ චීනයට හම්බන්තොට වරාය ලබාදීමට සිදුවීම නිසා බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කල බව කියා සිටියේය .

සම්පුර්ණ මාධ්‍ය වාර්තාව පහතින්


#PresSL #lka #CeylonBritannia

 719 total views,  4 views today

Loading...