චරිත දෙකක් ඇති කෙනෙකුට ගමේ මිනිසුන් කියන්නේ වෙන නමක් – අනුර කුමාර | Ceylon Britannia

අම්පාර ප්‍රදේශයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

එහිදී මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කලේ අවංක පුද්ගලයෙකුට තිබිය හැක්කේ එක් චරිතයක් පමණක් බවයි. නමුත් චරිත දෙකක් ඇති පුද්ගලයෙකුට ගමේ මිනිසුන් පවසන්නේ වෙනත් නමක් බවයි මෙහිදී මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ.

මේ අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශය පහතින්,

PresSL #lka #CeylonBritannia

 534 total views,  2 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *