නව වසර උදාවත් සමග ලොව උසම ගොඩනැගිල්ලේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොඩිය සනිටුහන් කරයි | VIDEO | Ceylon Britannia

ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල වන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයේ ඩුබායි හි පිහිටි බර්ජ් කාලිෆා ගොඩනැගිල්ල 2021 නව වසර උදාවීම පිළිගනු ලැබුවේ උත්සව ශ්‍රීයෙන්.

ඊයේ රාත්‍රියේ නව වසර උදාවන අවස්ථාවේදී ඒකාලෝකමත් වූ බර්ජ් කාලිෆා ගොඩනැගිල්ල ශ්‍රී ලංකා ධජය ද විදාහාපාමින්ය.

මේ එම අවස්ථාවයි..


#PresSL #lka #CeylonBritannia

 1,190 total views,  2 views today

Loading...