20 : තෙවන වර කියවීම 2/3 න් සම්මතයි | Ceylon Britannia

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතේ තෙවන වර කියවීමට අදාළ ඡන්ද විමසීම වැඩි ජන්ද 91 කින් මීට ටික වේලාවකට පෙර සම්මත වූණා.

එහිදී සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්ද 156 ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ජන්ද 65 ක් පමණයි.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=807599186746461&ref=watch_permalink

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 8,305 total views,  6 views today

Loading...