ගම්පහ පිඩාවට පත් ජනතාවට රජයෙන් දීමනාවක් | Ceylon Britannia

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පනවා ඇති නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය හේතුවෙන් ආදායම් අහිමි වී පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබා දීමට රජය තීරණය කරයි.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සඳහන් කළේ ඒ සඳහා රජය රුපියල් මිලියන 400ක් වෙන් කර ඇති බවය.

ලබන අඟහරුවාදා සිට එම දීමනාව ලබා දීමට නියමිතය.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 4,515 total views,  57 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *