ලංකාවෙන් පිටවෙන ගුවන් මගින්ට විශේෂ දැනුම් දීමක් | Ceylon Britannia

මෙම මස 18 වන දින සවස 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත්ව යන සියලුම ගුවන් මගීන් තම පිටත්වීමේ වේලාවෙන් පැය 72 ක් ඇතුළත පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණය සිදු කර තිබීම අනිවාර්ය බව සීමාසහිත ගුවන් තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා සමාගම නිවේදනය කර සිටිනවා.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 2,358 total views,  2 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *