රිශාඩ් ගේ සොහොයුරා නිදහස් කිරීමට එරෙහිව ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු 100ක්ගෙන් ලිපියක් | Ceylon Britannia

රිශාඩ් ගේ සොහොයුරා නිදහස් කිරීමට එරෙහිව ආණ්ඩුපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු 100ක්ගෙන් ලිපියක්.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 2,811 total views,  2 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *