එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මව්රටට ගෙන්වා ගැනීම අත්හිටුවයි | Ceylon Britannia

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මව්රටට ගෙන්වා ගැනීමේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය දැනුම් දෙයි.

🚨𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗘🚨Temporary suspension of repatriation flight operations to Sri Lankaඑතෙර වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් මව්රටට…

Posted by Embassy of Sri Lanka – United Arab Emirates on Wednesday, October 7, 2020

https://embassyofsrilankauae.com/temporary-suspension-of-repatriation-flight-operations-to-sri-lanka/?fbclid=IwAR0zoy99NAZ_iv1juzvvj9CQjWw4mTktVCgZTLh_heQ8AJc2bp4YJ7TVxlU

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 3,146 total views,  2 views today

Loading...