“ අපි ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූයේ ශ්‍රී ලාංකික සේවකයින්” – Brandix ආයතනයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් | Ceylon Britannia

බ‍්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය විසින් අද (07) තවත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ඉන්දියාවේ හෝ වෙනත් රටක කිසිඳු පාර්ශවයකට මිනුවන්ගොඩ කර්මාන්තශාලාවට පැමිණීමට පහසුකම ලබා නුදුන් බවයි.

ඉන්දියාවේ විශාකාපට්ටම් හි සිට ගුවන් යානා 3ක් මඟින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ගෙන්වාගත් බවත්, COVID-19 වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා රජයේ ක්‍රියාන්විතයට අනුකූලක් PCR පරීක්ෂණ සිදුකර රජයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක දිනක් සහ සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ තවත් දින ක් බැගින් දින 28ක සම්පූර්ණ නිරෝධායන කාලයකට යටත් වූ බවත් එම ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

මෙම ශ්‍රී ලාංකිකයන් හෝ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් කිසිවෙකු මිනුවන්ගොඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවට නොපැමිණි බවත් සැප්තැම්බර් 22 වන දිනඉන්දියානුවන් පිරිසක් බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයට අදාල ගුවන් යානයකින් මත්තල ගුවන් තොටුපළට පැමිණි බවට සමාජ මාධ්‍ය තුල පලවන වාර්තා තොරතුරු විකෘති කිරීමක් බවත් ඔවුන් ඒ අනුව පෙන්වා දෙයි.


#PresSL #lka #CeylonBritannia

 4,854 total views,  2 views today

Loading...