ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මානවරූපී අධිතාක්ෂණික රොබෝ ” දියසෙන් ” නිපදවයි | VIDEO | Ceylon Britannia

නවීන තාක්ෂණික දැනුම භාවිතයෙන් අපූරු නවෝත්පාදනයන් සිදුකළ හැකි දක්ෂයන් මෙරට හිඟ නැත.

එවන් දක්ෂයකු නිපදවූ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මානවරූපී අධිතාක්ෂණික රොබෝ යන්ත්‍රය, දියසෙන් කුමාරයා නම් එම රොබෝ යන්ත්‍රයයි.

මෙහි නිර්මාතෘ වන්නේ ඇරිමැක් ලංකා ආයතනයේ චාමීර ප්‍රසාද් ජයසිංහ මහතාය.

ඔහු පැවසුවේ මෙම රොබෝ යන්ත්‍රය නිපදවීමට වසර 3ක් පමණ ගතවු බවය.

එමෙන්ම දකුණු ආසියාවේ නිපදවා ඇති උසම රොබෝ යන්ත්‍රය මෙය බවද ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම නෙළුම් කුලුණේ පිළිගැනීමේ නිලධාරියා ලෙස ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්නේද දියසෙන් කුමාරයා නම් රොබෝ බව ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ ඒ පිළිබඳ වාර්ථාවක්.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 5,002 total views,  46 views today

Loading...