ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයින් පත් කෙරේ : සභාපතිත්වය මහේල ජයවර්ධනට | Ceylon Britannia

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයින් පත් කර ඇති අතර එමඟින් ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දෙනු ඇත.

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තයක් වන මහේල ජයවර්ධන මහතා වසර 2 ක් සඳහා පත් කරනු ලබන කවුන්සිලයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යය වනුයේ රටේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට අදාළ කරුණු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දීමයි.

 • Mahela Jayawardene – Chairman
 • Julian Bolling – Committee Member
 • Kumar Sangakkara – Committee Member
 • Dilantha Malagamuwa – Committee Member
 • Kasturi Chellaraja Wilson – Committee Member
 • Supun Weerasinghe – Committee Member
 • Rohan Fernando – Committee Member
 • Ruwan Keragala – Committee Member
 • Sanjeewa Wickramanayake – Committee Member
 • Major General Rajitha Ampemohotti – Committee Member
 • Lieutenant General Shaveendra Silva – Committee Member
 • Rowena Samarasinghe – Committee Member
 • Yaswanth Muttetuwegama – Committee Member
 • A.J.S.S Edirisooriya – Committee Member
 • Thiyumi Abeysinghe – Appointed Secretary

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 9,881 total views,  46 views today

Loading...