ඡන්දයට අපක්ෂපාතී පෑනක් ගේන්න – මහින්ද දේශප්‍රිය | Ceylon Britannia

මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා ඡන්ද සළකුණු කිරීමට පෑනක් රැගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 3,807 total views,  6 views today

Loading...