මම හදන එක කරන්නම් , ඔයාලා නම් තැබීම කරන්න – සජිත් කියයි | VIDEO | Ceylon Britannia

ගම්මාන හදලා ලෝකයෙන්ම බැනුම් අහපු එකම පුද්ගලයා තමන් බව හිටපු විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

” උදා ගම්මාන 2500 කට වැඩිය හදලා පවුල් 60,000 කට වැඩි පිරිසකට හිසට සෙවනක් දෙන්න මට හැකි උනා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී කොළඹ ඉන්න පැල්පත් වාසින් වගේම කුලී නිවෙස්වල ඉන්න ජනතාවට නිදහසේ ඉන්න මම මහල් නිවාස හදනවා.

හැබැයි මහල් නිවාස හදලා මම ඒවාට නම් දාන්න යන්නේ නැහැ. මතකයිනේ සදා ලෝක පුජිත කුමාර් සංගක්කාර උදාගම්මානය කියලා නම තිබ්බම උනදේ. ඒ නිසා මම මහල් නිවාස හදන්නම්, ඔයාලා ඒවලට නම් යෝජනා කරන්න” හිටපු විපක්ෂ නායකවරයා කියා සිටියා.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 698 total views,  6 views today

Loading...