ඇඳිරි නිතිය ඉවත් කෙරේ | Ceylon Britannia

නව කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා පැනවූ ඇඳිරි නිතිය අද (28) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුළු මනින්ම ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 885 total views,  8 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *