දේශීය නිෂ්පාදන හා නව විව්‍යසයකයන් නගා සිටුවීමට කටයුතු කල යුතුයි – සරත් වීරසේකර | Ceylon Britannia

පසුගියදා කිරණTV UNCUT දේශපාලනයේ කෙළින් කතාවට සහභාගිවූ රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා සදහන් කොට සිටියේ දේශීය නිෂ්පාදන හා නව විව්‍යසයකයන් නගා සිටුවීමට කටයුතු කල යුතු බවයි.

සම්පුර්ණ වැඩසටහන පහතින්

PresSL #lka #CeylonBritannia

 1,518 total views,  6 views today

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *