මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දිනය ගැන තීරණය ජුනී 08 – මහින්ද දේශප්‍රිය | Ceylon Britannia

මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දිනය ලබන ජුනි මස 08 වෙනිදා මැතිවරණ කොමිසන් සභාව රැස්වී තීරණය කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය කියා සිටිනවා.

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් ලබා දුන් මාර්ගෝපදේශයන් සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් සහකාර තේරීම් භාර නිලධාරිවරුන් සමග සාකච්ජා කොට මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දිනය තීරණය කරන බවයි.

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 6,310 total views,  2 views today

Loading...

4 Replies to “මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දිනය ගැන තීරණය ජුනී 08 – මහින්ද දේශප්‍රිය | Ceylon Britannia”

Comments are closed.