බ්‍රිතානයේ සිටි ශ්‍රී ලංකා සිසුන් 208 දෙනෙකු රැගත් UL 504 පළමු ගුවන් යානය පිටත්වේ | දෙවන සිසුන් කණ්ඩායම පිටවීම හෙට (05) | Ceylon Britannia

ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය, විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සමඟ එක්ව COVID-19 වසංගතය නිසා අපහසුවට ලක්වූ එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රී ලංකා සිසුන්ගේ පළමු කණ්ඩායම UL 504 ගුවන් යානයෙන් නැවත ගෙන්වා ගැනීමට 2020 මැයි 03 වන දින කටයුතු කරන ලදී.

අධ්‍යයන හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය හා හමුදා නිලධාරීන් ඇතුළු මගීන් 208 දෙනෙකුගෙන් මෙම කණ්ඩායම සමන්විත විය.

නැවත පැමිණෙන සියලුම දෙනා රජයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල අනිවාර්ය නිරෝධායනයකට භාජනය වන අතර මේ සඳහා වෙන් කර ඇති හෝටල්වල නිරෝධායන ගාස්තු ඔවුන් විසින් ගෙවනු ලැබේ. දෙවන සිසුන් කණ්ඩායම 2020 මැයි 05 වන දින යූඑල් 504 ගුවන් යානයෙන් ආපසු ගෙන්වා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එයට එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව යන රටවල සිසුන් ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

#PresSL #lka #CeylonBritannia

 8,276 total views,  28 views today

Loading...